Ingen bildTeckningar, eget förlag, 1988


Flanörens öga, Carlson förlag, 1996


Suveräna platser..., Carlson förlag, 1999