Du är välkommen till: 


Har gjort Nobeldiplomen till Kemipristagarna 2017
Fyskpristagarna  2018
Ekonomi.             2019

Välkommen på vernissage
Mariehamn,Åland
27.2 2020

Galleri Sander,Norrköping
Höst 2020