Du är välkommen till: 

Välkommen till Galleri Sander Np33, Norrköping.
19.9-7:11 2020

Har gjort Nobeldiplomen till 

Kemipristagarna 2017
Fyskpristagarna  2018
Ekonomi.             2019