Du är välkommen till: Galleri Eva Solvang,Stockholm 
30 nov 2017 (nätutställning)

Har gjort Nobeldiplomen till Kemipristagarna 2017

Galleri Astley,Uttersberg
Våren2018