Du är välkommen till: 


Har gjort Nobeldiplomen till Kemipristagarna 2017
Fyskpristagarna  2018


Välkommen på vernissage
Galleri Astley,Uttersberg
Långfrdagen 19.4-19


GalleriUddenberg,Göteborg
sept.2019